SISKOM diagnozuje bariery architektoniczne w stolicy i raportuje

Okładka raportu

Po 3 miesiącach intensywnych prac badawczych prezentujemy kolejne opracowanie, które powstało w w ramach projektu Warszawska Mapa Barier. Na podstawie danych o utrudnieniach, zebranych do tej pory w ramach projektu, dokonaliśmy audytu wszystkich utrudnień i wykonaliśmy szczegółową dokumentację zdjęciową. Dzisiaj z dumą prezentujemy raport podsumowujący nasze działania „Diagnoza głównych barier architektonicznych w przestrzeni publicznej Warszawy”

Pobierz raport w pdf

Informacje o projekcie badawczym

Diagnoza cover

Okładka raportu

Wszystkie te informacje można znaleźć w raporcie, który publikujemy w formie pdfa na naszych stronach. Przekazujemy go wraz z innymi danymi miejskim instytucjom, odpowiedzialnym za utrzymanie przestrzeni publicznych w stolicy. Liczymy, że wyniki naszych badań będą ważnym źródłem informacji nie tylko dla warszawskich urzędów, ale wszystkich zainteresowanych tematem.

Projekt powstał dzięki zaangażowaniu finansowemu środków SISKOM, przekazanych w ramach tytułu Organizacji Pożytku Publicznego oraz dofinansowaniu ze strony Biura Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy, uzyskanemu w ramach tzw. procedury małograntowej. Bez wsparcia miasta nie mielibyśmy możliwości ponownego odwiedzenia wszystkich posiadanych punktów.

Co badaliśmy

Przyczolek-Kladka

Kładka na Przyczółku Grochowskim

Sześcioosobowy zespół badawczy przez 2 miesiące sprawdzał lokalizacje, wytypowane na podstawie zebranych wcześniej danych. Audyty były przeprowadzane na podstawie kwestionariuszy zawierających około 20 zmiennych, dotyczących stanu technicznego, charakteru utrudnień, lokalizacji oraz sposobu usunięcia bariery. Każda z 6 występujących w projekcie kategorii posiadała własny, nieznacznie odmienny formularz. Zebrane informacje zostały wprowadzone do bazy danych, która jest podstawą niniejszego opracowania. Dodatkowo możliwe jest sprawdzenie informacji na temat każdego z wytypowanych miejsc i na przykład zaplanowanie działań w celu poprawy ich dostępności.

mapa barier architektonicznych

Screen z mapy w formacie pdf

Oprócz 1000 wcześniej znanych miejsc do mapy barier zostało dodanych około 100 nowych lokalizacji. W tej chwili wszystkie punkty zostały naniesione na interaktywną mapę dostępną na naszej stronie, niedługo pojawią się na niej także zdjęcia występujących utrudnień. Udział poszczególnych kategorii barier w naszym zbiorze danych prezentuje poniższa tabela:

Kategoria Liczba punktów danej kategorii Udział w zbiorze
1. Skrzyżowania i przejścia dla pieszych

420

38%

2. Schody

116

11%

3. Przejścia nadziemne

51

5%

4. Przejścia podziemne

72

7%

5. Przystanki komunikacji miejskiej

347

32%

6. Inne utrudnienia

90

8%

Razem

1096

100%

Po zakończeniu zbierania danych przystąpiliśmy do opracowania bazy danych GIS w formacie shp, która umożliwia wykonanie analiz przestrzennych i będzie wykorzystywana przez Biuro Koordynacji Remontów i Inwestycji w Pasie Drogowym, o czym pisaliśmy w poprzednim wpisie.

Przekazywane dane

screen spis

Zawartość przekazanych CD

Efekty naszych prac przekazujemy miejskim urzędom w formie wydrukowanego opracowania oraz danych na płycie CD. Dzięki powyższym danym możliwe będzie usuwanie utrudnień oraz lepsze skoordynowanie prowadzonych prac. Warto dodać, że już w tej chwili nasze dane wykorzystywane są przez Biuro koordynacji Remontów i widoczne w miejskim serwisie Infoulice. Dzięki temu możliwe jest na przykład obniżanie krawężników w przypadku, jeśli w okolicy toczą się działania inwestycyjne. W tym roku udało się doprowadzić do tego między innymi wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich oraz wzdłuż Al. Ks. Popiełuszki. W przypadku likiwdacji utrudnień

foto screen 2

Dokumentacja fotograficzna. Po kliknięciu miniatury zdjęcia wyświetlane są w pełne rozdzielczości

Zawartość przekazanego CD:

  • raport badawczy
  • dokumentację fotograficzną w formie bazy danych
  • Pliki ShapeFile z danymi dla każdej z 6 kategorii
  • Geobazę ESRI, zawierającą dane z plików Shapefile
  • Mapę utrudnień w formacie pdf

 

Do przeglądania danych najlepiej wykorzystać dowolną przeglądarkę internetową. W przypadku zainteresowania danymi prosimy o mailowy kontakt z nami, z względu na wielkość plików nie umieszczamy wszystkich danych na stronie.

O mapowanych utrudnieniach i projekcie WMB

Przejscie-Annopol

Brak obniżonych krawężników na ulicy Annopol

Warszawska Mapa Barier jest projektem stowarzyszenia SISKOM, w ramach którego od 2011 roku są identyfikowane i nanoszone na mapę bariery architektoniczne występujące w  Warszawie. Zebrane informacje umożliwiają podjęcie zabiegów o niezbędne modyfikacje przestrzeni publicznej i dostosowanie jej do potrzeb wszystkich użytkowników. Projekt jest
współtworzony z wieloma innymi stołecznymi organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz przestrzeni publicznej przyjaznej dla wszystkich użytkowników.

Sliwice-Kladka

Niedostępna kładka przy przystanku Śliwice

Do listopada 2013 zebrano informacje na temat 1100 miejsc w Warszawie, które podzielono na 6 kategorii: problematyczne skrzyżowania, schody bez ułatwień w dostępie, niedostępne przejścia podziemne, niedostępne kładki, niedostępne przystanki komunikacji miejskiej oraz inne przeszkody. Główny nacisk położony jest na utrudnienia w obrębie głównych ciągów komunikacyjnych, ale także na terenery kolejowe (przejazdy i przejścia przez tory, stacje i przystanki).

Przystanek_Katy

Przystanek autobusowy na ulicy Kąty Grodziskie

Opisywany raport jest kolejnym dokumentem, który powstał w ramach projektu Warszawska Mapa Barier. Poprzednio SISKOM opublikował raport na temat dostępności transportu kolejowego w stolicy. Wszystkie tworzone dokumenty i prezentacje można sciągnąć ze strony internetowej projektu.

Pobierz raport w pdf