Nasze działania

Na tej stronie zamieszczamy linki do prowadzonych przez nas działań w ramach projektu Warszawska Mapa Barier w formie krótkiego kalendarium

2015:

Stołeczny Ratusz przeznaczył prawie 1,5 mln zł na likwidację 331 barier w stolicy

Adam Piotr Zając (koordynator projektu) rozpoczął pracę w Zarządzie Transportu Miejskiego, następnie wraz z dyr. Łukaszem Puchalskim i sekcją rowerową przeszedł do Zarządu Dróg Miejskich

2014:

Lobbowaliśmy na rzecz wyznaczenia ścieżek nawigacyjnych dla osób niewidomych na ulicy Elektoralnej

Opublikowaliśmy raport nt. przebudowy Nowej Świętokrzyskiej

Miasto zlikiwdowało 200 utrudnień za 1 mln zł

Przedstawiliśmy rekomendacje poprawy dostępnośći stacji kolejowych Linii Otwockiej

2013:

2012:

SISKOM otrzymał nagrodęDocument Freedom Award w ramach Document Freedom Day

SISKOM otrzymał nagrodę na konferencji Miasto i Transport 2012

Zainaugurowaliśmy działalność „Federacji Kółeczkowej

Przeprowadziliśmy warsztaty ze studentami APS

2011:

Rozpoczęliśmy tworzenie Warszawskiej Mapy Barier

Uzyskaliśmy patronaty przedstawicieli rządu

Zorganizowaliśmy forum organizacji pozarządowych Cel: Warszawa