Dokumenty

W tym miejscu prezentujemy raporty oraz inne pisma związane z tematyką barier architektonicznych w Warszawie. Zamieszczamy linki do materiałów naszego autorstwa, ale także organizacji z nami współpracujących. Polecamy także nasz profil na slideshare, gdzie umieszczamy prezentacje.

Publikacje SISKOM 

 

Publikacje Federacji Kołeczkowej

 

Publikacje Fundacji Mama

Publikacje Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza 

 

Publikacje Zielonego Mazowsza

 

 

Materiały z konferencji „Dostępność i bezpieczeństwo w transporcie publicznym osób o ograniczonej mobilności”, Kraków 2012

Materiały na temat dostępności transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnością:

Publikacje na temat uniwersalnego projektowania