Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów wykorzysta dane SISKOMu

Podjazd przyschodowy

W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w debacie Biura Koordynacji  Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym na temat przyszłorocznych inwestycji infrastrukturalnych.  Szczegóły spotkania znajdują się w poniższym zaproszeniu:

zaproszenie BKIiR

zaproszenie od BKIiR

Adam Piotr Zając wygłosił prezentację na temat likwidacji barier architektonicznych w ramach bieżących działań inwestycyjnych. W ramach prezentacji omówione zostały dotychczasowe działania, przedstawione główne problemy związane z dostępnością architektoniczną w stolicy oraz zaprezentowane dobre praktyki. Liczymy, że nasze dane będą na szerszą skalę wykorzystane przez miejskie urzędy. Swoje poparcie dla naszej inicjatywy wyrazili dzisiaj między innymi dyrektor Biura Koordynacji Wiesław Witek oraz Pani Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, Grażyna Lendzion. Aby możliwe było szybkie usuwanie utrudnień, potrzebne jest jednak przeznaczenie na ten cel odrębnych środków z budżetu miasta. Prezentacja z debaty dostępna jest na naszym profilu na Slideshare:

O naszych działań donosił także ostatnio Telewizyjny Kurier Warszawski:

Zachęcamy do jak najszerszego wykorzystania naszych danych i informowania nas o likwidowanych utrudnieniach.