O projekcie

Warszawska Mapa Barier powstała, aby w jednym miejscu zgromadzić wiedzę różnych osób i organizacji na temat miejsc utrudniających poruszanie się po mieście. Opisane przez nas bariery są przeszkodą dla wielu użytkowników, nie tylko osób niepełnosprawnych, ale także osób starszych, rodziców podróżujących z dziećmi w wózkach czy nawet rowerzystów. Dlatego zależy nam na zebraniu w jednym miejscu wiedzy o utrudnieniach w poruszaniu się od wszystkich powyższych grup.

Niedostosowanie przestrzeni do potrzeb wszystkich mieszkańców nie jest winą użytkowników. Dlatego warto zabiegać o ich przebudowę. Zebrane na mapie punkty zostaną przez SISKOM uwzględnione w uwagach zgłaszanych podczas konsultacji społecznych dotyczących projektów modernizacji poszczególnych miejsc oraz przy uchwalaniu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, w których uczestniczy nasze stowarzyszenie. Wierzymy, że w ten sposób uda nam się zwrócić uwagę na bariery i połączyć wysiłki różnych podmiotów na rzecz ich przebudowy.

Strona została stworzona dzięki zaangażowaniu poniższych osób:

Adam Piotr Zając (SISKOM)- koordynacja projektu, kontakty zewnętrzne
Agnieszka Rak (SISKOM)- edycja punktów na mapie
Marta Dębska (SISKOM), Paweł Pietrzyk (SISKOM), Marek Zakrzewski (SISKOM) – audyty miejsc
Ada Skowronek – projekt graficzny strony oraz elementów graficznych.
Maciej Nowakiewicz – stworzenie strony, opieka techniczna.