Wspierają nas

Poprosiliśmy o wsparcie naszej inicjatywy szereg organizacji działających na rzecz różnych grup mieszkających w Warszawie. Oprócz organizacji zapraszamy do współpracy każdego, kto potrafi wskazać miejsca niedostosowane do potrzeb wszystkich poruszających się po mieście. Wystarczy wysłać do nas maila na adres mapabarier@siskom.waw.pl z lokalizacją i opisem przeszkód.

Organizacje, które tworzą Warszawską Mapę Barier:


SISKOM
www.siskom.waw.pl

SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji powstało w 2006 roku. Skupiamy entuzjastów infrastruktury, komunikacji i przestrzeni, z której korzystają wszyscy mieszkańcy metropolii warszawskiej. Aktywnie i konstruktywnie uczestniczymy w przygotowaniu inwestycji, które służą lub będą służyć Warszawiakom. Prowadzimy stronę internetową, która stanowi najpełniejszy zbiór informacji o inwestycjach w aglomeracji warszawskiej.

Stowarzyszenie Moja Białołęka
www.mojabialoleka.pl

Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki Moja Białołęka powstało w 2008 roku z  inicjatywy mieszkańców pólnocno-wschodniej Białołęki. Celem statutowym są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta, działania na rzecz podnoszenia poziomu jakości  życia i bezpieczeństwa mieszkańców.Chcemy zintegrować i edukowac mieszkanców przy współpracy organizacji pozarządowych i samorządu, wspomagać rozwój wspólnot i inicjatyw lokalnych. Nasze inicjatywy dotyczą historii Białołęki, zagospodarowania przestrzennego, tworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji (boiska i place zabaw).


Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza
www.tpsw.pl

Próbujemy zmienić wizerunek osoby z niepełnosprawnością
poruszającej się na wózku oraz występować przeciwko wykluczeniu.


Fundacja Mama
fundacjamama.pl

Fundacja Mama powstała w czerwcu 2006 roku. Od tamtej pory działa na rzecz matek, walcząc między innymi z barierami architektonicznymi utrudniającymi poruszanie się wózkami dziecięcymi oraz inwalidzkimi. Co roku fundacja organizuje kampanię „O Mamma Mia! Tu wózkiem nie wjadę”, której celem jest wskazanie miejsc wymagających dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników przestrzeni miejskiej.


Fundacja TUS
http://www.tus.org.pl

Fundacja TUS od 1993 roku działa na rzecz niepełnosprawnych warszawiaków. Osobom z niepełnosprawnością pomagamy znaleźć pracę, walczymy o przestrzeganie ich praw w Koalicji na Rzecz Równych Szans. Tworzymy Niepełnosprawnik – bazę miejsc dostępnych dla osób niepełnosprawnych.


Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
http://www.ptsr.org.pl

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Misją Towarzystwa jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.


Zielone Mazowsze
http://www.zm.org.pl


Portal niepełnosprawni.pl

Portal www.niepelnosprawni.pl stworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji jest największym serwisem informacyjnym w Polsce poruszającym tematykę niepełnosprawności. Na portalu można znaleźć informacje przydatne dla każdej osoby z niepełnosprawnością, jak porady prawne, oferty pracy czy informacje o rozmaitych inicjatywach organizacji pozarządowych. INTEGRACJA to profesjonalna, ogólnokrajowa organizacja pozarządowa, aktywnie działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów, skoncentrowana na dostarczaniu informacji, wspieraniu aktywizacji zawodowej i edukacji.

Polski Związek Niewidomych
http://www.pzn.org.pl

PZN jest jedną z wielu zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych pożytku publicznego. Organizacja zrzesza ponad 65 tysięcy członków i jest reprezentatywnym stowarzyszeniem środowiska osób niewidomych i słabowidzących. PZN powstał w 1951 roku. Związek jest organizacją samopomocową powołaną przez samych niewidomych, działającą na rzecz niewidomych i zarządzaną przez niewidomych.

mgr Marta Mikołajczyk, WSNS APS

Cieszymy się, że wspierają nas również osoby zajmujące się problematyką niepełnosprawności. Pani mgr Marta Mikołajczyk prowadzi zajęcia poświęcone tej tematyce na Akademii Pedagogiki Specjalnej.


Niezależne Zrzeszenie Studentów UW
www.nzs.uw.edu.pl

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego to największa organizacja studencka na Uniwersytecie Warszawskim. NZS od 1981 reprezentuje interesy studentów i realizuje wiele projektów społeczno-kulturalnych zaadresowanych nie tylko do studentów. Dzięki zaangażowaniu członków tej organizacji możliwe było stworzenie Warszawskiej Mapy Barier.

Lista organizacji jest cały czas otwarta. Zapraszamy do współpracy!