Rodzaje barier

Jesteśmy świadomi, iż w Warszawie bariery architektoniczne występują na każdym kroku. Dlatego postanowiliśmy zebrać informacje o utrudnieniach w obrębie głównych ciągów komunikacyjnych, które stanowią przeszkody nie do pokonania bądź wymagają dużego wysiłku. Po kilknięciu w obrazek na mapie pojawi się krótki opis utrudnień w danym miejscu.

Na naszej mapie znajduje się 6 kategorii punktów:

Przejście dla pieszych wymagające przebudowy
Do tej kategorii zaliczamy wszystkie przejścia dla pieszych które trudno pokonać. Czasem brakuje chodnika, który pozwoliłby zjechać z pasów dla pieszych i podróżować dalej. Może także brakować wyznaczonego przejścia dla pieszych.

Schody bez towarzyszących im odpowiednich pochylni lub wind
W tej grupie punktów zawierają się wszystkie schody oraz stopnie utrudniające dostęp każdemu, dla kogo pokonanie kilku stopni jest niemożliwe lub stanowi duży wysiłek. Schodom powinny towarzyszyć windy lub podjazdy, ułatwiające pokonanie różnicy poziomów.

Kładka bez odpowiednich pochylni lub wind
Nowsze kładki z reguły posiadają podjazdy lub podnośniki umożliwiające w miarę wygodne korzystanie z nich. Wciąż jednak w Warszawie istnieje wiele starszych obiektów, niedostosowanych nie tylko do potrzeb wszystkich korzystających. Prosimy o zgłaszanie nam obiektów stanowiących przeszkodę nie do pokonania. Kładkom również powinny towarzyszyć windy lub podjazdy, ułatwiające pokonanie różnicy poziomów.

Przejście podziemne bez odpowiednich pochylni lub wind
Przejścia podziemne to czasem jedyna możliwość na pokonanie ruchliwego skrzyżowania lub przejście na drugą stronę ruchliwej trasy. Często jednak, podobnie jak w przypadku kładek, strome schody skutecznie ograniczają grupę osób, które mogą z nich skorzystać. Prosimy o wskazanie wszystkich przejść niedostępnych dla osób chcących z nich skorzystać.

Nieodpowiedni przystanek komunikacji miejskiej
W ten sposób oznaczamy przystanki, które nie pozwalają na sprawne wsiadanie i wysiadanie z niskopodłogowych autobusów i tramwajów lub z których jedyne wyjście prowadzi przez przejście podziemne lub kładkę wyposażoną jedynie w schody. Wysiadając w takim miejscu można mieć trudności z kontynuowaniem podróży.

Przeszkoda na drodze Może to być zbyt wąskie przejście, utrudnienia związane z remontem drogi bądź też nieodpowiednia nawierzchnia utrudniająca poruszanie się. Chociaż nie jesteśmy w stanie zaznaczyć wszystkich utrudnień, dołożymy wszelkich starań aby jak najwięcej barier zostało uwzględnionych na mapie.