Nowe materiały na temat dostępności z konferencji UTK i TUP

Posiedzenie zespołu UTK

Prezentujemy nowe materiały poświęcone tematyce barier architektonicznych oraz dostępności przestrzeni publicznej. Zamieszczone poniżej prezentacje na naszym profilu w serwisie slideshare zostały przygotowane w ramach Zespołu opiniodawczo-doradczego oraz zadaniowego ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się przy Prezesie Urzędzie Transportu Kolejowego oraz VIII Dniu Urbanisty organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich w Poznaniu

09.03 posiedzenie zespołu UTK

W dniu 9 marca  odbyło się posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego oraz zadaniowego ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się powołanych przy Prezesie UTK, w którym ekspertem jest Adam Piotr Zając. Spotkanie miało na celu omówienie potrzeb oraz problemów osób o ograniczonej mobilności.

W swoich prezentacjach eksperci przedstawili przedstawicielom kolei główne bariery na jakie mogą napotkać osoby o ograniczonej możliwości poruszania się podczas podróży koleją. Zaprezentowano także rekomendowane rozwiązania. Poniżej prezentacje:

  • Adama Piotra Zająca (SISKOM, ZTM) i Patrycji Dołowy (Fundacja Mama),
  • prof. Bogdana Szczepankowskiego (Polska Rada Języka Migowego),
  • Łukasza Bednarskiego (Integracja),
  • Ewy Raczyńskiej – Buławy (Łódzka Kolej Aglomeracyjna).

Więcej informacji o spotkaniu można znaleźć na stronie Urzędu Transportu Kolejowego

12.03 VIII Dzień Urbanisty

W ramach Targów Budma 2015 Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu zorganizowało VIII Dzień Urbanisty. Tym razem hasłem konferencji było „Miasto (nie)pełnosprawne”. Podczas konferencji zaprezentowane zostały pozytywne przykłady przedsięwzięć z całego kraju w zakresie dostępności. Mogą one stać się wzorcami, inspiracją dla innych miast, gmin w działaniach na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.

 Poniżej prezentacje:

  • Adama Piotra Zająca (SISKOM, ZTM)
  • dr. hab Marka Wysockiego (Politechnika Gdańska)

Więcej informacji o spotkaniu można znaleźć na stronie Towarzystwa Urbanistów Polskich