Nowa Świętokrzyska po audycie Stowarzyszenia SISKOM

Nowa Świętokrzyska

Remont ulicy Świętokrzyskiej należał z pewnością do najważniejszych wydarzeń minionego roku. Generalna przebudowa ulicy był szansą na całkowitą zmianę przestrzeni ulicy. Stowarzyszenie SISKOM w dokonało audytu dostępności ulicy Świętokrzyskiej na odcinku od Nowego Światu do Ronda ONZ. W dokumencie przeanalizowano zastosowane rozwiązania architektoniczne oraz przedstawiono główne problemy, z jakimi spotykają się użytkownicy nowopowstałej przestrzeni.

Pobierz raport w pdf

Drogi rowerowe i ścieżki dotykowe na Świętokrzyskiej

Drogi rowerowe i ścieżki dotykowe na Świętokrzyskiej

Ulica Świętokrzyska należy do najważniejszych ulic śródmieścia Warszawy. Zmiany wprowadzone podczas przebudowy związane były przede wszystkim ze zwężeniem jezdni, ograniczeniem parkowania oraz wytyczeniem dróg i pasów rowerowych. Dzięki szerokim i równym chodnikom znacznie poprawił się także komfort poruszania się pieszo.

Podziemne Instalacje kolidują ze ścieżkami dotykowymi

Podziemne Instalacje kolidują ze ścieżkami dotykowymi

Obniżone krawężniki oraz ścieżki dotykowe ułatwiają zaś przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym, w tym osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz osobom niewidomym. Wiele z rozwiązań architektonicznych na Świętokrzyskiej zostało zastosowanych po raz pierwszy w stolicy. Jest to zatem ważne źródło wiedzy o tym jak należy projektować przestrzeń publiczną uniwersalnie dostępną.

Rynsztok przecinający drogę rowerową

Rynsztok przecinający drogę rowerową

Niestety podczas przeprowadzonego audytu architektonicznego zaobserwowano szereg błędów i niedociągnięć. Do najważniejszych kwestii należy źle zaprojektowane odwodnienie uliczne, braki w systemie nawigacji dla osób niewidomych oraz niespójne rozwiązania rowerowe. Problemy występują zwłaszcza w sąsiedztwie największych skrzyżowań: z Nowym Światem, Marszałkowską oraz na Rondzie ONZ.

Przeszkody na chodniku, niebezpieczne dla niewidomych

Przeszkody na chodniku, niebezpieczne dla osób niewidomych

Dziwi także fakt zainstalowania szeregu urządzeń na środku ciągów pieszych, od parkomatów i skrzynek energetycznych po słabo widoczne hydranty. Po otwarciu stacji II linii metra i wzroście liczby pasażerów staną się one z pewnością bardziej dokuczliwe. Przynajmniej część problemów związanych z dostępnością przestrzeni można w stosunkowo łatwy sposób rozwiązać. Na pewno można zaś zapobiec im w przypadku przyszłych remontów ulic.

Wyjście z metra Świętokrzyska nie otrzymało ścieżek nawigacyjnych

Północne wyjście z metra Świętokrzyska nie otrzymało ścieżek nawigacyjnych

Raport przygotowany został w formie dokumentu pdf. Opracowanie składa się z opisu dostępności przestrzeni z perspektywy konkretnych grup użytkowników oraz dokumentacji fotograficznej. Ponadto autorzy analizują problem niewłaściwie zaprojektowanego odwodnienia ulicznego, które skutkuje uciążliwymi rynsztokami przy przejściach dla pieszych oraz problemami z wysokością krawężników. Zaprezentowano także schematy 3 skrzyżowaniach Świętokrzyskiej.

Wśród grup użytkowników wyszczególniono:

 • pieszych,
 • osoby niewidome,
 • osoby niepełnosprawne ruchowo,
 • pasażerów transportu zbiorowego,
 • rowerzystów,
 • kierowców samochodów prywatnych.

 

Wspólne audyty były punktem wyjścia do stworzenia raportu

Wspólne audyty były punktem wyjścia do stworzenia raportu

Powstanie raportu byłoby niemożliwe bez uwag i wskazówek przekazanych nam przez naszych znajomych, którzy uczestniczyli w prowadzonych badaniach. Wspólnie testowaliśmy rozwiązania piesze i rowerowe oraz zastanawialiśmy się nad możliwymi zmianami. Autorzy kierują podziękowania za uwagi i komentarze wszystkim osobom uczestniczącym w przeprowadzonych audytach, w tym zwłaszcza dla:

 • Jakuba Adamskiego (SISKOM) razem z Jasiem Adamskim oraz Małgorzatą Kot
 • Piotra Figla (SISKOM)
 • Krzysztofa Kaperczaka (IBDiM)
 • Pawła Miąsika
 • Anny Miętus oraz Magdaleny Raczyńskiej (obie Fundacja Vis Maior)
 • Witolda Weszczaka (M20)

Pobierz raport w pdf