Bariery do usunięcia w 2014. Miasto prezentuje plany

Podjazd przyschodowy

Nareszcie wiemy, jakie bariery zostaną w tym roku usunięte. Dzięki przeznaczeniu przez Radę Warszawy miliona złotych na ten cel uda się usunąć 200 niedużych utrudnień jak nieobniżone krawężniki w całej stolicy. Wśród punktów znajdują się miejsca z Warszawskiej Mapy Barier oraz dodatkowe punkty, zgłoszone do usunięcia np. przez dzielnicę. Poniżej prezentujemy komplet dostępnych na ten temat informacji.

pobierz wykaz ulic w pdf

Bariery do likwidacji w 2014

Bariery do likwidacji w 2014 roku

W poniedziałek na konferencji prasowej miasto przedstawiło oficjalne plany likwidacji barier w tym roku. Łącznie zostanie usuniętych 87 barier z ulic zarządzanych przez dzielnice oraz 113 z ulic zarządzanych przez ZDM. Ich pełen wykaz można pobrać klikając w link powyżej. Obok zaś znajduje się szczegółowa mapa przygotowana przez Biuro Koordynacji Remontów i Inwestycji. Przedstawia one miejsca, gdzie znikną bariery.

Bariery na ulicy Narbutta

Bariery na ulicy Narbutta

Najwięcej barier zostanie zlikwidowanych na Białołęce – 33 oraz na Mokotowie – 28. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu mieszkańców, którzy przekazali nam szczegółowe dane oraz dzięki zaangażowaniu urzędów dzielnic w identyfikowanie dodatkowych miejsc. Ciekawym przypadkiem może być ulica Narbutta, której poświęcono 2 osobne zdjęcia na konferencji.

Bariery do usunięcia na Narbutta 2

Bariery do usunięcia na Narbutta 2

Ponadto przebudowane zostaną m.in. fragmenty  ul. Ostródzkiej na Białołęce, ul. Zasadowej w Wawrze, ul. Opaczewskiej na Ochocie oraz ul. Rolanda na Targówku. Liczymy, że w przyszłym roku akcja zostanie powtórzona i zlikwidowane zostaną kolejne punkty. Na konferencji prasowej przedstawiliśmy także krótką prezentację na temat projektu Warszawska Mapa Barier i dotychczasowych działań. Można ją obejrzeć w okienku poniżej.

Nasze działania wspólnie ze stołecznym Ratuszem odbiły się szerokim echem w mediach. Poniżej zgromadziliśmy linki do wiadomości w mediach:

Materiał wideo pojawił się również w Kurierze Warszawskim:

Naszym zdaniem obecne działania miasta to niewątpliwie krok w dobrym kierunku. Pod koniec roku nasza mapa barier powinna stać się bardziej zielona. Wciąż można także zgłaszać do niej nowe utrudnienia. Aby zlikwidować wszystkie bariery w stolicy, potrzebne są jednak wielomilionowe inwestycje i działania zamierzone na kilka lat.

Należy ponadto rozpocząć dodatkowe działania:

  • Informowanie o miejscach problematycznych przez miasto, zwłaszcza przystankach komunikacji miejskiej, ale również przejściach podziemnych i kładkach.
  • Stworzenie jednego, kompletnego, miejskiego rejestru miejsc wymagających przebudowy, z którego korzystać będą mogły wszystkie miejskie instytucje, w tym także dzielnice, planując remonty i modernizacje.
  • Oszacowanie wstępnych kosztorysów powyższych inwestycji oraz wpisanie ich w planowane w przyszłości projekty przebudowy. Przykładem może być niedawna modernizacja linii tramwajowych w Al. Jerozolimskich i Al. Jana Pawła II, gdzie poprawiono przejść podziemnych prowadzących na perony.
  • Powołanie oficera dostępności, który będzie opiniował miejskie inwestycje na etapie projektowania oraz posiadał własny wydzielony budżet na działania, podobnie jak Pełnomocnik rowerowy.
  • Opracowanie miejskich standardów dostępności przestrzeni publicznej, na podobieństwo standardów dla Gdyni,  opracowanych przez dr. hab. Marka Wysockiego.

Ponadto należy odejść od postrzegania barier jedynie przez pryzmat osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Progi, schody czy też połamane płyty chodnikowe utrudniają życie również innym mieszkańcom Warszawy, którzy mają prawo do tego, aby mogli poruszać się bez zbędnych ograniczeń po mieście. Czas najwyższy zrozumieć, że ważna jest nie tylko równa jezdnia dla aut, ale także znajdujący się obok chodnik czy droga rowerowa. Działajmy zatem w interesie ogółu, bo każdy z nas jest pieszym, a podróżując na Dworzec Centralny z ciężką walizką również odczuwamy trudności z poruszaniem się po schodach w okolicznych podziemiach.