SISKOM przedstawia rekomendacje dla Linii Otwockiej

IMG_74882m

SISKOM dokonał szczegółówego audytu dostępności 8 stacji i przystanków kolejowych znajdujących się na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk (tzw. Linia Otwocka). Obiekty kolejowe nie były remontowane od lat i sprawiają pasażerom szereg problemów w ich korzystaniu. Prezentujemy raport, w ktorym zidentyfikowano istniejące bariery i zaproponowano sposoby ich likwidacji. Raport przygotowano w porozumieniu z PKP PLK S.A., PKP S.A. oraz Urzędem Transportu Kolejowego.

Pobierz rekomendacje w PDF

PKP Warszawa Olszynka Grochowska

PKP Warszawa Olszynka Grochowska

Linia Otwocka należy do najważniejszych linii dojazdowych w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego. Obecnie na torach z Warszawy, w kierunku Otwocka można spotkać składy Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej, które gwarantują mieszkańcom sprawny dojazd do centrum miasta. Niestety niemodernizowana od lat infrastruktura pasażerska znacząco ogranicza atrakcyjność podróżowania koleją. Obiekty kolejowe w złym stanie technicznym to także znaczne utrudnienie dla mieszkańców Wawra mieszkających w okolicy, którzy muszą korzystać np. ze zniszczonych przejść przez tory.

Przy PKP Radość brakuje stojaków rowerowych

Przy PKP Radość brakuje stojaków rowerowych

W ramach projektu przebadano stacje oraz przystanki na odcinku od przystanku Warszawa Olszynka Grochowska do Warszawa Falenica, wraz z towarzyszącymi im przejściami i przejazdami przez tory. Audytowane obiekty są niedostępne dla osób niepełnosprawnych, nie posiadają również oznaczeń dotykowych dla osób niewidomych.

Zbyt strome podjazdy prowadzące na perony to charakterystyczny element audytowanych obiektów

Zbyt strome podjazdy prowadzące na perony to charakterystyczny element audytowanych obiektów

Problemy w poruszaniu się w obrębie stacji mają także rodzice z wózkami dziecięcymi oraz osoby starsze. Ponadto rowerzyści chcący dojechać na stację rowerem i dalej podróżować pociągiem (bike&ride), poza 2 przystankami, nie mają możliwości pozostawienia roweru w bezpiecznym miejscu. Obecnie przypinają jednoślady na przykład do istniejących ogrodzeń, utrudniając tym samym dojście na perony.

PKP Warszawa Miedzeszyn - brak zadaszonych ławek

PKP Warszawa Miedzeszyn – brak zadaszonych ławek

Większość obiektów nie posiada również zadaszonych miejsc siedzących, pomimo istnienia wiat(!). Ławki najczęściej znajdują się poza zadaszeniem. Wszystkim pasażerom korzystanie z pociągów utrudnia również niewystarczająca informacja pasażerska: brak planów orientacyjnych oraz oznaczeń wyjść, niewystarczająca liczba rozkładów jazdy. Cała linia wymaga gruntownej modernizacji, jednak część z proponowanych modyfikacji można niewielkim kosztem wdrożyć, już dziś, w celu poprawy sytuacji pasażerów.

PKP Falenica - zastawiona koperta

PKP Falenica – zastawiona koperta

Przykłady udanych inwestycji w Warszawie, w tym remont przystanku Warszawa Stadion oraz budowa przystanku Warszawa Ursus Niedźwiadek,  udowadniają, że kolej jest w stanie zaprojektować otoczenie przyjazne pasażerom. W tym celu niezbędna jest jednak otwartość na potrzeby pasażerów i konsultowanie projektów przebudowy.

PKP Gocławek - przejście przez tory w złym stanie technicznym

PKP Gocławek – przejście przez tory w złym stanie technicznym

Raport przygotowany został w formie dokumentu pdf i jest do ściągnięcia ze strony internetowej Warszawskiej Mapy Barier. Na opracowanie składa się szeroka dokumentacja fotograficzna oraz rekomendacje usunięcia utrudnień. Ponadto autorzy wskazują ogólne wnioski płynące z przeprowadzonych w marcu badań. Wśród analizowanych zagadnień znalazły się: stan techniczny, dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową i sensoryczną, informacja pasażerska, parkingi samochodowe i rowerowe. Bariery występujące w obrębie przystanków i stacji zostały ponadto naniesione na podkłady satelitarne w celu ich łatwego zlokalizowania. Dokument w czytelny sposób prezentuje elementy problematyczne dla pasażerów i wskazuje niezbędne inwestycje.

Na PKP Wawer w łatwy sposób można poprawić dojście do parkingu P&R

Na PKP Wawer w łatwy sposób można poprawić dojście do parkingu P&R

Ze względu na skalę istniejących utrudnień oraz wielu zarządców terenów, poprawa dostępności architektonicznej obiektów kolejowych wymaga współpracy nie tylko spółek kolejowych zajmujących się infrastrukturą (PKP PLK i PKP SA), ale także stołecznych urzędów (ZTM, ZDM, dzielnica Wawer i Praga Południe). Doświadczenia ze współpracy SISKOMu z urzędami miejskimi pokazują, że możliwe jest stopniowe usuwanie niedużych barier w ruchu pieszym i rowerowym. Są one często dużym utrudnieniem dla osób korzystających na co dzień z przestrzeni publicznej, a ich usunięcie (np. remont chodnika, obniżenie krawężników) poprawia dostępność przestrzeni publicznej i czyni ją bardziej przyjazną. Warto, aby również PKP podjęło podobne działania w obrębie najbardziej obciążonego węzła kolejowego w Polsce, gdzie przewozy pasażerskie stanowią główne źródło przychodów zarządców infrastruktury.

PKP Radość - zbyt wąski podjazd, nieposiadający poręczy

PKP Radość – zbyt wąski podjazd, nieposiadający poręczy

Opracowanie powstało w porozumieniu z UTK oraz PKP S.A. i PKP PLK S.A., nie było jednak finansowane przez te podmioty. Jest ono kontynuacją opublikowanego przed rokiem dużego raportu Dostępność warszawskich stacji i przystanków kolejowych. Poprzednia publikacja odniosła skutek w postaci instalacji niewielkiej liczby dodatkowych stojaków a także drobnych prac remontowych, jak utwardzenie dróg dojścia na perony.

Liczymy, że i tym razem uda się poprawić stan infrastruktury na tym odcinku linii, dzięki wspólnemu zaangażowaniu miasta i spółek kolejowych. Raport powstał w ramach projektu Warszawska Mapa Barier, którego celem jest identyfikowanie barier architektonicznych w przestrzeni publicznej i zabieganie o przebudowę miejsc problematycznych.

Pobierz rekomendacje w PDF