Windy przy Rotundzie znów w centrum wydarzeń. Dlaczego podnośniki są niedobre?

ostrobramska winda