SISKOM przedstawia raport „Dostępność warszawskich stacji i przystanków kolejowych”

Raport SISKOM dostępność stacji kolejowych

Stowarzyszenie SISKOM postanowiło sprawdzić dostępność transportu kolejowego w stolicy. W ostatnich latach dzięki rozwojowi połączeń Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich transport kolejowy na terenie Warszawy zyskał na znaczeniu, stając się istotnym środkiem komunikacji publicznej. Pomimo stopniowej wymiany taboru oraz remontów poszczególnych obiektów kolejowych wielu pasażerów wciąż nie może w pełni korzystać z przejazdów koleją aglomeracyjną w stolicy.

Pobierz raport w pdf

PKP Żwirki i Wigury

PKP Żwirki i Wigury

Członkowie stowarzyszenia SISKOM dokonali audytu wszystkich stacji i przystanków kolejowych położonych na terenie I strefy biletowej w Warszawie. Celem badania była diagnoza głównych barier, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają korzystanie z obiektów kolejowych różnym grupom użytkowników, na przykład rodzicom z dziećmi, osobom niewidomym, rowerzystom, czy też osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Nieczynne zachodnie schody na PKP Ochota

Nieczynne zachodnie schody na PKP Ochota

Efektem prac jest publikacja o objętości 80 stron, która dostarcza pasażerom informacji o istniejących przeszkodach na poszczególnych stacjach i przystankach. W publikacji umieszczono ponad 50 zdjęć pokazujących przeszkody na poszczególnych stacjach i przystankach. Raport może być także punktem wyjścia dla ustalenia standardów projektowania obiektów kolejowych w taki sposób, aby były one dostępne możliwie najszerszej grupie pasażerów.

Główne bariery w dostępie do transportu kolejowego

Nieczynny podnośnik na PKP Żerań

Nieczynny podnośnik, obudowany płytą wiórową, na PKP Żerań

Spośród 49 przebadanych stacji i przystanków kolejowych jedynie 14 (29%) zostało uznanych za dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Wyodrębniono 3 główne przyczyny niedostępności: brak alternatywy dla schodów prowadzących na peron (14 obiektów – 29%), niesprawne windy lub podnośniki w momencie badania (11 obiektów – 22%), zbyt strome podjazdy lub przejście przez tory w złym stanie technicznym (10 obiektów – 20%).

Nieczynna Winda na WKD Aleje Jerozolimskie

Nieczynna Winda na WKD Aleje Jerozolimskie

Problemy z dostępnością infrastruktury kolejowej dotykają także innych grup pasażerów. Jedynie w 9 (18%) przypadkach zainstalowane były pasy ostrzegawcze dla osób niewidomych na wszystkich peronach, ścieżki prowadzące znajdowały się zaś jedynie na 3 niedawno zmodernizowanych obiektach: PKP Warszawa Stadion, PKP Warszawa Centralna oraz PKP Lotnisko Chopina. Bezpieczne stojaki rowerowe znajdowały się w pobliżu jedynie 6 obiektów, ponadto w 5 przypadkach zaobserwowano stojaki niespełniające wymagań rowerzystów (22%). W okolicy obiektów kolejowych w Warszawie brakuje często miejsc, gdzie można by było nabyć bilet. Na 23 przystankach (46%) nie ma jakiejkolwiek możliwości kupna biletu, zaś na kolejnych 10 (20%) nie ma dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową ze wszystkich peronów do kas lub automatów biletowych. W przypadku 24 obiektów (49%) nie istniały żadne wyznaczone miejsca do parkowania samochód w pobliżu. Więcej szczegółowych danych można znaleźć w raporcie.

Zawartość raportu

Przystanek PKP Jeziorki nie posiada utwardzonego dojścia

Przystanek PKP Jeziorki nie posiada utwardzonego dojścia

Główną część raportu stanowi diagnoza i opis utrudnień, jakie napotykają w stolicy pasażerowie kolei. Autorzy wskazują także na dobre rozwiązania projektowe z zagranicy, między innymi Niemiec oraz Włoch, które warto wykorzystać również w Polsce.

 

 

Utrudnienia zostały przedstawione na 3 mapach dostępności, które dotyczą najistotniejszych kwestii związanych z dostępnością transportu kolejowego. Mapy publikujemy poniżej, tak aby każdy mógł ściągnąć je na dysk i wydrukować dla własnego użytku.

  • dostępność obiektów dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej

dostepnosc_stacji

  • ułatwienia dla osób niewidzących i słabowidzących

ulatwienia_niewidomi

  • wysokość peronów w obrębie stacji i przystanków

wysokosc_peronow

Do raportu dołączone zostały także komentarze ekspertów: prof. Bohdana Jałowieckiego (EUROREG UW), dr hab. inż. prof. PW Piotra Olszewskiego oraz mgr Przemysława Olszewskiego (Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej), dr hab. Adama Tarnowskiego , prof. WIML (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Michała Dębca (niezależny ekspert w dziedzinie dostępności transportu publicznego).

Niezbędne standardy projektowania

Nieodpowiedni stojak rowerowy i źle zaprojektowana "koperta" na PKP Choszczówka

Nieodpowiedni stojak rowerowy i źle zaprojektowana „koperta” na PKP Choszczówka

Modernizacja infrastruktury kolejowej na terenie stolicy będzie w najbliższych latach dużym wyzwaniem inwestycyjnym nie tylko dla Polskich Kolei Państwowych. Aby uniknąć dotychczasowych błędów, należy przede wszystkim stworzyć jednolite standardy projektowania, które będą zabezpieczały interesy wszystkich grup pasażerów. Ponadto, dzięki lepszej koordynacji działań poszczególnych instytucji, w tym także miejskich urzędów, możliwe jest zwiększenie atrakcyjności przejazdów koleją w Warszawie. W tym celu należy nie tylko zmodernizować obiekty w złym stanie technicznym, ale wprowadzić także szereg często drobnych zmian, które ułatwią korzystanie z kolei –  od instalacji bezpiecznych stojaków rowerowych przy każdym przystanku aż po ułatwienie przesiadek pomiędzy różnymi środkami komunikacji.

Nasz Raport przekazujemy dzisiaj do mediów, urzędów oraz przedstawicieli świata nauki. Mamy nadzieję, że będzie on ważnym głosem w dyskusji na temat dostępnego transportu publicznego i przyczyni się do promocji idei uniwersalnego projektowania w sektorze transportu publicznego.

Raport można pobrać tutaj

Nieczynne schody na PKP Praga

Nieczynne schody na PKP Praga

Niesprawne windy na PKP Aleje Jerozolimskie utrudniają pasażerom korzystanie ze stacji

Niesprawne windy na PKP Aleje Jerozolimskie utrudniają pasażerom korzystanie ze stacji