Drugi etap remontu trasy S8: zlikwidują bariery, poszerzą most

grot-rowecki