Aktualizacja map Google dla Warszawy

googlemapsm

Jak podaje nieoficjalny blog Google Earth , Warszawa oraz 3 inne miasta w Polsce uzyskają nowe podkłady satelitarne. Niestety zdjęcia pochodzą z marca 2011, nie widać więc na nich większości zmian, jakie dzieją się w naszym mieście. Nowy podkład dla stolicy poprawi jednak znacząco widoczność barier architektonicznych – wprawne oko jest w stanie dostrzec ulicę po modernizacji, co czasem wiąże się na przykład z likwidacją wysokich krawężników. Można zatem stwierdzić, że nowe zdjęcia Warszawy poprawią nasze szacunki i zmniejszą liczbę ewentualnych pomyłek. My sami zalecamy korzystanie z podkładu OpenStreetMap, gdyż w wielu przypadkach jest dokładniejszy niż techonologia Google.

Jedną z nowych inwestycji, które można dostrzec na zaktualizowanych podkładach,  jest widoczny poniżej węzeł komunikacyjny. Potraficie go rozpoznać?

Na zdjęciu- widok na fragment węzła Powązkowska. Aleja Prymasa Tysiąclecia łączy się w tym miejscu z nową wylotówka w kierunku Poznania, trasą S8.