Raport Zielonego Mazowsza: 54% wind nie działa!

Zielone Mazowsze

Rafał Muszczynko z Zielonego Mazowsza, partnera akcji Warszawska Mapa Barier, zbadał stan techniczny warszawskich wind, umożliwiających korzystanie z przejść podziemnych czy kładek przez osoby, które nie są w stanie pokonać schodów. Spośród 99 wind aż 53 (54%) były niesprawne! Jak się okazuje, nie awarie nie zawsze spowodowane są dewastowaniem wind przez chuliganów. To kolejny argument, aby zamiast wind instalować podjazdy o małym nachyleniu, niewymagające tak kosztownej konserwacji.
Szczegółowy opis można znaleźć na stronie ZM:

http://www.zm.org.pl/?a=kladki-test_wind-117

Gratulujemy wykonanej pracy!