Przejście na Placu Na Rozdrożu zostaje

Tymczasowe przejście dla pieszych

Z przyjemnością zawiadamiamy, że tymczasowe przejście dla pieszych na Placu na Rozdrożu zostanie! Dzięki działaniom organizacji skupionych wokół Federacji Kółeczkowej udało się zmienić decyzję stołecznego Ratusza i wywalczyć zachowanie tymczasowego przejścia dla pieszych, wytyczonego na czas remontu przejścia podziemnego. O sprawie poinformowała oficjalnie Gazeta Stołeczna, jednak nieofilcjanie informacja dotarła do nas trochę wcześniej. Poniżej przedstawiamy nasze małe podsumowanie prowadzonych działań.

Wejście do przejścia podziemnego po remoncie (kwiecień 2013)

Wejście do przejścia podziemnego po remoncie (kwiecień 2013)

Wcześniej w Stołecznej pojawił się także artykuł podsumowujący nasze postulaty.  Należy podkreślić, że obecnie nie projektuje się już przejść podziemnych w centrach miast, gdyż są one bardzo nieprzyjazne dla pieszych.  W ich miejsce powstają alternatywne przejścia w poziomie jezdni, dzięki którym łatwiej poruszać się niezmotoryzowanym.

 

Tymczasowe przejście naziemne

Tymczasowe przejście naziemne (kwiecień 2013)

Na koniec, już po ogłoszeniu korzystnej decyzji, pojawił się artykuł Jarosława Ossowskiego, który nawołuje do likwidacji kolejnych przejść podziemnych. Warto tutaj wymienić zwłaszcza liczne przejścia w okolicach Placu Defilad, które stanowią główne bariery w dostępie do centralnego placu.Problem jest także węzeł przesiadkowy koło GUSu, gdzie przejścia wyremontowano w ostatnim roku.

Wejście do przejścia podziemnego po remoncie (kwiecień 2013)

Wejście do przejścia podziemnego po remoncie (kwiecień 2013)

Od początku podkreślamy, że same przejście naziemne nie wystarczy, aby rozwiązać wszystkie problemy na jakie napotykają użytkownicy na Placu Na Rozdrożu. Dlatego złożyliśmy własny projekt zmian, które mają uczynić ten węzeł komunikacyjny w pełni dostępnym dla wszystkich grup użytkowników. O sprawie szerzej pisaliśmy w poprzednim wpisie na temat placu. Od momentu happeningu zbieraliśmy również podpisy pod petycją popierającą nasze postulowane przez nas zmiany. Do 16 maja osiągnęliśmy 875 głosów poparcia, które złożyliśmy w Ratuszu. Treść petycji można zobaczyć tutaj:

Petycja Federacji Kółeczkowej ws. Placu na Rozdrożu

Schody na przystanek autobusowy na Trasie Łazienkowskiej

Schody na przystanek autobusowy na Trasie Łazienkowskiej (kwiecień 2013)

Wciąż oczekujemy na odpowiedź miasta na nasze pismo. Jesteśmy świadomi wysokich kosztów, jakie są związane z postulowanymi przez nas zmianami. Uważamy jednak, że należy wreszcie skończyć z inwestycjami odtworzeniowymi, które w żaden sposób nie poprawiają dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Działania na Placu i ich efekt to niewątpliwe dla nas duży sukces, ale do w pełni dostępnego centrum Warszawy jeszcze daleka droga.