Parlament Europejski za ograniczeniem prędkości w miastach do 30 km/h

ograniczenie1

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia liczby wypadków drogowych o połowę w obecnym dziesięcioleciu. Jednym z głównych zaleceń jest ograniczenie prędkości do 30 km/h na drogach lokalnych w obszarze zamieszkałym przez ludzi.
Chociaż tego typu postulat może wydawać się kontrowersyjny dla kierowców, niewątpliwe spowoduje on, że jeżdżenie samochodem po miastach stanie się jeszcze trudniejsze. Z tego punktu widzenia należy dążyć do zagwarantowania mieszkańcom miast korzystającym na co dzień z aut alternatywnych form komunikacji, takiej jak szybki i wydajny transport publiczny, czy sieć ścieżek rowerowych umożliwiających szybkie poruszanie się po mieście.
Polska wydaje się być szczególnie narażona na negatywne konsekwencje związane z ograniczeniem przepustowości dróg dojazdowych. W związku z tym warto już teraz pomyśleć o działaniach mających na celu tworzenie kompleksowych strategii komunikacyjnych. Alternatywne środki transportu powinny być dostosowane do potrzeb wszystkich mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, rodziców odwożących dzieci do szkoły czy rowerzystów.
Artykuły na ten temat można znaleźć pod tymi adresami:

Bezpieczna „strefa 30″ niebawem w Poznaniu

RZ: Pomysły Parlamentu Europejskiego na ograniczenie śmiertelności wypadków drogowych

GW:PE chce ograniczeń prędkości i blokad antyalkoholowych w nowych autach

Poniżej znajduje się schemat metra oraz kolei miejskiej we Frankfurcie nad Menem. Miasto to posiada wysoce rozwiniętą sieć komunikacji publicznej oraz ścieżek rowerowych. Pozwala to na przewożenie dziennie aż 1,2 miliona osób dziennie przy 650 tysiącach mieszkańców samego miasta. Na większości bocznych ulic obowiązuje ograniczenie do 30 km/h, nie utrudnia to jednak dojazdów do pracy dzięki istnieniu alternatywnych, dobrze rozwiniętych form podróżowania po mieście.