Kolejna osoba zacięła się w zepsutej windzie

ostrobramska winda