Wystąpienie na XV Konferencji Młodych Badaczy oraz nowe dokumenty na temat dostępności

XV Konferencja Młodych Badaczy logo

W dniach 9- 10 listopada uczestniczyliśmy w XV Konferencji Młodych Badaczy organizowanej przez Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej – SPATIUM. Prezentowaliśmy na niej wyniki audytu architektonicznego stacji kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Relacja z XV Konferencji Młodych Badaczy

XV Konferencja Młodych badaczy odbyła się pod hasłem Miejsce pracy w Przestrzeni wielofunkcyjnej. Stowarzyszenie SISKOM objęło patronat nad tym wydarzeniem. Nasz referat znalazł się w sesji Miasto – przedsiębiorstwo. Pełny program wystąpień można zobaczyć na stronie organizatora. Zachęcamy także do ściągnięcia naszego wystąpienia. Okazuje się, że tylko 25% spośród wszystkich przystanków kolejowych w Warszawie można uznać za dostępne. Do najczęściej występujących utrudnień należy zaliczyć schody bez ułatwień w dostępie w postaci wind lub łagodnie nachylonych podjazdów. Do powtarzających się utrudnień można zaliczyć także nierówne przejazdy przez tory oraz niedziałające windy. Brakuje także jasnej strategii likwidowania utrudnień i poprawy dostępności dla różnych grup użytkowników. Świadczą o tym niezlikwidowane w czasie remontów utrudnienia, jak w przypadku Dworców Wschodniego i Zachodniego. Niedostosowanie infrastruktury kolejowej do potrzeb użytkowników dotyka nie tylko osób z niepełnosprawnością, ale także niewidomych, rowerzystów czy rodziców z wózkami dziecięcymi. Więcej informacji można znaleźćw prezentacji.

Poniżej przedstawiamy schematyczną mapę dostępności przystanków kolejowych:

Okazuje się, że podróżowanie pociągiem przez osoby, które nie mogą poruszać się po schodach jest bardzo utrudnione. Brakuje ponadto rzetelnej i aktualnej informacji o utrudnieniach upublicznianej przez przewoźników. Wsiadanie i wysiadanie z nowoczesnych pociągów wciąż utrudnia zmienna wysokość peronów. W stolicy można spotkać zarówno perony o wysokości 960 i 760 cm, zdarzają się także przystanki o wysokości 860 mm (linia w kierunku Radomia oraz linia w kierunku Lublina).

 

Dodatkowe materiały

Na naszej stronie zamieszczamy także nowe nowe materiały, w tym Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2008 roku Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego i przygotowania kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażerów oraz  Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich z 2011: Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i Zalecenia. Udostępniamy także książkę Macieja Błaszaka i Łukasza Przybylskiego Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Wszystkie publikacje dostępne są w dziale Dokumenty.

Wkrótce opublikujemy kompletny raport opisujący bariery architektoniczne na stacjach, który będzie również do ściągnięcia z naszej strony. Wtedy także poinformujemy o zaobserwowanych problemach media.