Warszawska Mapa Barier uzyskała patronaty przedstawicieli rządu

wózek

Z radością zawiadamiamy, że projekt Warszawska Mapa Barier objęli patronatem przedstawiciele rządu:

  • Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Pani Minister Elżbieta Radziszewska
  • Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Duda

Dziękujemy i mamy nadzieję na wspieranie naszych dalszych działań!

Poniżej oficjalne pisma potwierdzające wsparcie naszej inicjatywy: