Spotkanie SISKOM z przedstawicielami miejskich inwestorów

wózek

27 marca odbyło się spotkanie zorganizowane przez Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym. Na spotkaniu prowadzonym przez Pawła Wyrzykowskiego (zastępca dyrektora Biura Koordynacji) Adam Piotr Zając wygłosił prezentację mającą na celu prezentację projektu. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele miejskich inwestorów oraz organizacji, które uczestniczą w inicjatywie Warszawska Mapa Barier.

Spotkanie w Pałacu Ślubów

Spotkanie zostało także opisane w artykule, który 28 marca pojawił się w Gazecie Stołecznej. Stronę społeczną reprezentowali Adam Piotr Zając i Jan Jakiel z SISKOMu. Poza tym obecni byli: Sylwia Chutnik z Fundacji Mama, Marek Sołtys z TPSW, Izabela Sopalska (prowadzi bloga Kulawawarszawa.pl) oraz Maciej Augustyniak (Polska bez Barier). Spośród przedstawicieli miejskich urzędów warto wymienić przede wszystkim panią Grażynę Lendzion (dyrektor ZDM), pana Jerzego Lejka (prezes Metra Warszawskiego) oraz pana Jana Terleckiego (dyrektor PKP PLK). Łącznie obecnych było około 50 osób. Poniżej zamieszczamy nasza prezentację, zawierającą między innymi aktualne statystyki zbioru danych oraz propozycję współpracy dla miejskich inwestorów.

27.03.2013 Warszawska Mapa Barier: prezentacja projektu from mapabarier

Izabela Spolaska, Maciej Augustyniak i Marek Sołtys

Chociaż kontrowersji na spotkaniu nie brakowało, a dyskusja była bardzo ożywiona, to oceniamy spotkanie bardzo pozytywnie. Nareszcie mogliśmy przedstawić nasz projekt oraz opisać skalę problemów związanych z barierami architektonicznymi osobom, które mają bezpośredni wpływ na ich usunięcie. Przedstawiciele publicznych urzędów zadeklarowali chęć współpracy i pełne poparcie dla prowadzonych działań. Zamierzamy tę okazję wykorzystać i już po świętach przekażemy ZDMowi listę miejsc oznaczonych u nas jako kategorie niedostępne skrzyżowania oraz inne utrudnienia i poprosimy o ich jak najszybszą likwidacje. Punkty te nie wymagają dużych inwestycji i większość barier można naprawić w ramach drobnych prac remontowych.

Ponadto zamierzamy rozpocząć współpracę z Biurem Koordynacji i na bieżąco zgłaszać punkty do poprawy przy prowadzonych inwestycjach. Ideałem byłoby jednak, gdyby spółki prowadzące prace remontowe same potrafiły korzystać z naszej mapy.