Materiały SISKOM z konferencji transportowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Konferencja transportowa UE Katowice

Dzisiaj odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach konferencja pod tytułem „Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej”. Wygłosiliśmy na niej 2 referaty, które można zobaczyć poniżej:

Prezentacje SISKOM

Adam Piotr Zając: Audyty architektoniczne na przykładzie projektu Warszawska Mapa Barier

Łukasz Oleszczuk: Uwarunkowania prawne udziału organizacji pozarządowych przy podejmowaniu decyzji w zakresie planowania transportu.

Prezentacja na temat barier architektonicznych

Pierwszy z naszych referatów dotyczył procedury audytów architektonicznych, które prowadzimy w ramach naszego projektu. Na początku mapowaliśmy znane nam utrudnienia, obecnie jednak posiadamy własną metodologię przeprowadzania audytów architektonicznych. Ze względu na problem niedostępności przystanków komunikacji miejskiej oraz węzłów przesiadkowych jest to istotna kwestia, o której należy pamiętać tworząc politykę transportową. Transport publiczny musi być dostępny dla wszystkich. Przebieg prowadzonych przez nas audytów miejsc publicznych można prześledzić na poniższym schemacie:

Ważnym elementem naszych działań jest współpraca z organizacjami reprezentującymi różne grupy użytkowników, takie jak wózkowicze, rodzice poruszający się z wózkami dziecięcymi, rowerzyści czy organizacje zrzeszające mieszkańców. Staramy się mówić razem o naszych potrzebach i lobbować na rzecz korzystnych zmian. Jesteśmy także w stanie spojrzeć na miasto z perspektywy innych użytkowników przestrzeni publicznej.

Przy okazji konferencji publikujemy także najnowsze statystyki naszego zbioru danych o barierach architektonicznych w stolicy. posiadamy już 737, gdzie niedostępne przystanki stanowią 31% punktów. Na drugim miejscu są przejścia dla pieszych wymagające przebudowy (28%). Schody to 15% barier zaznaczonych na mapie, a przejścia podziemne, kładki oraz inne punkty stanowią mniej niż 10% punktów (odpowiednio 9%, 6% i 8%). Bariery, które zostały naprawione, stanowią 3% punktów.

Referat Łukasza Oleszczuka poświęcony był przepisom prawnym regulującym udział organizacji pozarządowych w tworzeniu polityki transportowej.

Konferencja transportowa w Katowicach była dobrą okazją do spotkania się przedstawicieli urzędów, ekspertów, organizacji pozarządowych a także przedsiębiorców działających w dziedzinie transportu. Dziękujemy organizatorom za czas poświęcony to przedsięwzięcie.

Polecamy także inne materiały zamieszczone w dziale Dokumenty

O programie konferencji można przeczytać na stronie internetowej UE w Katowicach