Materiały na temat dostępności transportu zbiorowego

Civitas Catalist

Poniżej zamieszczamy materiały z konferencji „Dostępność i bezpieczeństwo w transporcie publicznym osób o ograniczonej mobilności”, która odbyła się 22 i 23 marca 2012 w Urzędzie Miasta w Krakowie.

Podczas konferencji dyskutowano o barierach ograniczających dostępność transportu publicznego osobom z niepełnosprawnością. 5 prezentacji dostępnych jest w dziale „Dokumenty”. Zawierają one wystąpienia ekspertów, którzy opowiadali na przykładach z własnych miast o tym jak uczynić miasto dostępnym. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści z Irlandii, Anglii (Londyn), Niemiec (Norymberga), Szwecji (Göteborg). Jest to interesujący materiał dla wszystkich, którzy poszukują odpowiedzi jak przebudować linie tramwajowe, autobusowe czy kolejowe, aby były one przyjazne dla wszystkich użytkowników.

Organizatorem wydarzenia był Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa przy wsparciu pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. osób niepełnosprawnych Bogdana Dąsala – oraz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Pełny opis konferencji dostępny jest na blogu Michała Dębca.