Mapa Barier na konferencji na SGGW

SGGW brama

Dzisiaj uczestniczyliśmy w konferencji z okazji 15 lat działalności kierunku Gospodarka Przestrzenna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) pod tytułem „Dokąd zmierzasz gospodarko przestrzenna? – czyli o historii, perspektywach i problemach gospodarki przestrzennej”. Więcej o konferencji możecie dowiedzieć się na oficjalnej stronie internetowej.

W ramach sesji studenckiej wygłoszona została prezentacja przedstawiająca ideę uniwersalnego projektowania i możliwości jej zastosowania w dziedzinie gospodarowania przestrzenią. Prezentacja jest dostępna na naszym profilu na Slideshare. Możecie ją także zobaczyć poniżej.

W wystąpieniu zdiagnozowano także główne problemy wynikające z nieuwzględniania potrzeb użytkowników podczas projektowania przestrzeni publicznych. Wielu błędów, o których obecnie wiemy, można było uniknąć dzięki uprzednim konsultacjom z osobami, które miałyby w przyszłości korzystać z danej ulicy czy węzła przesiadkowego. Postulat ogólnodostępnej przestrzeni publicznej od początku towarzyszy naszym działaniom w Warszawie. Co istotne, uważamy, iż nie należy mówić o dostępności jedynie przez pryzmat osób z niepełnosprawnością ruchową, gdyż prowadzi to do stygmatyzacji tej grupy użytkowników i zamyka oczy na inne grupy mieszkańców, które mają problemy z poruszaniem się po mieście.

Więcej informacji oraz bogatą literaturę dotyczącą uniwersalnej przestrzeni znajdziecie w prezentacji. Dziękujemy organizatorom konferencji za pomysł i organizację wydarzenia.