Lista punktów


ID Tytuł Opis Rodzaj
471 Przejście nad torami kolejowymi i wschodnie zejście na perony stacji kolejowej PKP Ochota brak ułatwień w dostępie na peron, od strony północnej wiadukt zakończony schodami. Kładka
472 Stacja kolejowa Warszawa Ochota WKD Na perony dojście za pośrednictwem schodów bez ułatwień w dostępie. Przystanek
474 Przejście przez ulicę Bitwy Warszawskiej 1920 r Przejście przez 6 pasów ruchu bez azylu dla pieszych pomiędzy jezdniami. Skrzyżowanie
475 Stacja kolejowa Warszawa Zachodnia WKD Dojście przejściem podziemnym bez ułatwień w dostępie. Przystanek
476 Przejazdy kolejowe w ciągu ulicy Mszczonowskiej Brak utwardzonego chodnika na przejazdach. Przeszkoda na drodze
477 Stacja kolejowa Warszawa Salomea WKD Przystanek dostępny dla wszystkich grup użytkowników. Przystanek
478 Stacja kolejowa PKP Warszawa Dawidy Stacja nie posiada utwardzonego dojścia. Przystanek
479 Przejazd kolejowy przy ulicy Baletowej Brak utwardzonego chodnika na przejeździe. Przeszkoda na drodze
480 Stacja kolejowa PKP Warszawa Jeziorki Stacja nie posiada utwardzonego dojścia. Przystanek
481 Przejazd kolejowy przy ulicy Karczunkowskiej Brak utwardzonego chodnika na przejeździe. Przeszkoda na drodze
482 Przystanek kolejowy PKP Warszawa Służewiec Było: Dojście na peron za pośrednictwem schodów bez alternatywy w postaci windy lub pochylni. Jest: Dojście na peron za pośrednictwem schodów bez oznaczeń krawędzi. Zainstalowano windy z drzwiam iotwieranymi ręcznie. Przystanek
483 Przystanek autobusowy PIMOT Przystanek w kierunku północnym. Przystanek ze zbyt wąską wysepką Przystanek
484 Skrzyżowanie ulicy Jagielońskiej i Aleksandra Kotsisa Przejście dla pieszych przez ulicę Aleksandra Kotsisa nie posiada obniżonych krawężników. Skrzyżowanie
485 Przejście przez zjazd przy Jagiellońskiej 88 Brak wyznaczonego przejścia oraz obniżonych krawężników. Skrzyżowanie
486 Chodniki wzdłuż ulicy Odlewniczej (przy Odlewniczej 4) Było: Chodniki przy ulicy w bardzo złym stanie lub nieutwardzone. Jest: Chodniki zostały wyremontowane na odcinku od ul. Marywilskiej do ul. Annopol. Źródło: Biuro Koordynacji 2015 Przeszkoda na drodze
487 Przystanek tramwajowy Trasa Toruńska 04 Było: Przystanek w kierunku północnym. Dojścia na przystanek posiadają schody z zamontowanymi podjazdami dla wózków dziecięcych. Brak innych ułatwień w dostępie. Jest: Zainstalowano windę z ręcznie otwieranymi drzwiami od strony północnej Przystanek
488 Przystanek tramwajowy Trasa Toruńska 03 Było: Przystanek w stronę Kondratowicza. Dojścia na przystanek posiadają schody z zamontowanymi podjazdami dla wózków dziecięcych. Brak innych ułatwień w dostępie.Jest: Zbudowano pochylnię w kierunku północnym. Przystanek
489 Przejście dla pieszych przez ulicę Annopol przy numerze 14a Było: Brak obniżonych krawężników. Jest: Obniżono krawężniki. Źródło: Biuro Koordynacji 2015 Skrzyżowanie
490 Przystanek autobusowy Odlewnicza 01 Przystanek w stronę ulicy Marywilskiej. Wąski peron przystankowy. Przystanek
492 Przystanek autobusowy Inowłodzka 01 Przystanek w kierunku północnym. Wąski oraz zniszczony peron przystankowy. Zatoka autobusowa z trylinki. Przystanek
Strona: 1 20 21 22 23 24 117