Lista punktów


ID Tytuł Opis Rodzaj
2437 Przystanek autobusowy Odolany 01 Zbyt wąski peron w złym stanie technicznym. Przystanek
2438 Ulica Potrzebna Brak ciągłości chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego do przystanku autobusowego Odolany. Przeszkoda na drodze
2439 Przejazd kolejowy na ul Potrzbnej. Brak wyznaczonego chodnika na przejeździe. Przeszkoda na drodze
2440 Przejście przez ulicę Konewki przy skrzyżowaniu z ul. Popularną Było: Brak obniżonych krawężników. Jest: Obniżono krawężniki. Źródło: Biuro Koordynacji 2016 (zdjęcia sprzed remontu). Skrzyżowanie
2441 Zachodni chodnik przy ul. Działkowej Drzewa w skrajni chodnika, miejscowe zawężenia ciągu pieszego. Przeszkoda na drodze
2442 Przejście przez ul. Krakowiaków przy ul. Jakobinów Brak obniżonych krawężników. Skrzyżowanie
2443 Przejście przez zachodni zjazd na teren wojskowy przy ul. Franiszka Hynka 2a Było: Brak obniżonych krawężników. Jest: Obniżono krawężniki. Źródło: Biuro Koordynacji 2016 (zdjęcia sprzed remontu). Skrzyżowanie
2444 Przejście przez środkowy zjazd na teren wojskowy przy ul. Franiszka Hynka 2a Było: Brak obniżonych krawężników. Jest: Obniżono krawężniki. Źródło: Biuro Koordynacji 2016. Skrzyżowanie
2445 Przejście przez wschodni zjazd na teren wojskowy przy ul. Franiszka Hynka 2a Było: Brak obniżonych krawężników. Jest: Obniżono krawężniki. Źródło: Biuro Koordynacji 2016 (zdjęcia sprzed remontu). Skrzyżowanie
2446 Przejście przez północną jezdnię serwisową ul. łopuszańskiej przy numerze 36 Było: Brak obniżonego krawężnika od strony północnej. Jest: Obniżono krawężniki. Źródło: Biuro Koordynacji 2016 (zdjęcia sprzed remontu). Skrzyżowanie
2447 Przejście przez ul. 1 Sierpnia przy numerze 32 Źle obniżony krawężnik - brak pasa ostrzegawczego po północnej stronie. Skrzyżowanie
2448 Skrzyżowanie ulic 1 Sierpnia i Ustrzyckiej Źle obniżony (zbyt wysoki) krawężnik od strony północnej. Skrzyżowanie
2449 Przejście przez zjazd na teren wojskowy przy ul. Franiszka Hynka 2 Było: Brak obniżonych krawężników. Jest: Obniżono krawężniki. Źródło: Biuro Koordynacji 2016 (zdjęcia sprzed remontu). Skrzyżowanie
Strona: 1 115 116 117